Névhasználati űrlapok

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode/Bejelentés a korábbi családi név felvételéről válást követően

DOCX | PDF

Žiadosť o prevedenie opravy priezviska podľa predloženého rodného listu otca - matky/Kérelem a családi névnek a szülők anyakönyvi kivonata alapján történő módosítására

DOCX | PDF

Žiadosť o prevedenie opravy v rodnom liste podľa predloženého rodného listu otca - matky/Kérelem születési anyakönyvi kivonat adatainak a szülők anyakönyvi kivonata alapján történő módosítására

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie rodného listu a uvedenie mena dieťaťa v jeho jazyku a priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania/Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiállítására, valamint a gyermek utónevének anyanyelvi formájú, családi nevének a nemre utaló sz

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie rodného listu a uvedenie mena dieťaťa v jeho jazyku/Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadására, valamint a gyermek utónevének anyanyelvi formájú feltüntetésére

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie rodného listu a uvedenie mena v pôvodnom znení/Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiadására és az utónév eredeti formában történő feltüntetésére

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie rodného listu a uvedenie mena vo svojom jazyku a priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania/Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiállítására, valamint az utónévnek anyanyelvi formájú, a családi névnek a nemre utaló szlovák végződ

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie rodného listu a uvedenie mena vo svojom jazyku/Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiállítására és az utónév anyanyelvi formájú feltüntetésére

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie rodného listu a uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania/Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiállítására, valamint a családi névnek a nemre utaló szlovák végződés nélküli feltüntetésére

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie rodného listu dieťaťa a uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania/Kérelem születési anyakönyvi kivonat kiállítására, valamint a gyermek családi nevének a nemre utaló szlovák végződés nélküli feltüntetésére

DOCX | PDF

Žiadosť o vydanie sobášneho listu a uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania/Kérelem házassági anyakönyvi kivonat kiállítására és a családi névnek a nemre utaló szlovák végződés nélküli feltüntetésére

DOCX | PDF

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania/Kérelem a családi névnek a nemre utaló szlovák végződés nélküli bejegyzésére

DOCX | PDF

Žiadosť o zápis priezviska dieťaťa bez koncovky slovenského prechyľovania/Kérelem a gyermek családi nevének a nemre utaló szlovák végződés nélküli bejegyzésére

DOCX | PDF