Kapcsolat

Občianske združenie pre materinský jazyk - Anyanyelvünkért Polgári Társulás - Civil association for mother tongue
Székhely: Záhradnícka  828/5, 945 01  Komárno
Képviselet: Cúth Csaba, elnök
IČO/statisztikai számjel: 42125405
DIČ/adószám: 2022910956
Számlavezető bank: Slovenská sporiteľňa a.s.
bankszámlaszám: SK14 0900 0000 0051 4572 8695
belügyminisztériumi bejegyzés száma, napja: VVS/1-900/90-34297, 3.9.2009