Törvények

Alább néhány szlovákiai törvény terminológiailag egységesített szövegű magyar nyelvű változatát olvashatják.  Az olyan gyakori élethelyzeteket szabályozó törvényeket választottunk ki, amelyek esetében az állampolgár ügyfélként találkozik államigazgatási vagy az önkormányzati szervekkel.

A névhasználatról szóló, illetve a hozzá szorosan kapcsolódó anyakönyvi törvény a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok számára speciális jogokat biztosít. A gyülekezési törvény, illetve a kulturális rendezvényekről szóló törvények nemzetiségtől függetlenül fontos alapjogokat szabályoznak, amelyek gyakorlása közben az önkormányzatokkal is kapcsolatba kell hogy lépjenek a szervezők. A petíciós jogról szóló törvény az állampolgárok akaratnyilvánítását hivatott szabályozni,  s a petíciók szabályszerű megfogalmazásához szükséges a terminológia egységesítése is.

Az itt közölt törvényeknek több fordítása is létezik, ezek minősége azonban meglehetősen hullámzó, egyes megfogalmazások pontatlanok, sőt félrefordítások is előfordulnak.  A honlapon a törvényekhez kapcsolódó kétnyelvű űrlapokat is közzé teszünk. Kutatásaink szerint több önkormányzat is használ kétnyelvű formanyomtatványokat, ezek magyar szövege azonban nem azonos (szemben a szlovák eredetivel), sőt a hozzáférhető törvényfordítások szóhasználatától is eltér. A honlapon közölt törvények és a hozzájuk kapcsolódó űrlapok terminológiahasználata egységes.  A terminológiai egységesítés során figyelembe vettük az adott szakterületek magyarországi terminológiáját, a szlovákiai magyar közegben elterjedt kifejezéseket, a már említett fordításokat, ám mindezeket kritikával kezeltük; az itt közölt szövegváltozat kialakításakor a következetességet, a rendszerszerűséget, az adekvátságot tartottuk szem előtt. A terminológián túl az egyes jogi formulák, kifejezések egységes alkalmazására is ügyeltünk.